Välkommen till HN-Consult, konsulten inom planläggning, fastigheter och lantmäteri.

Detaljplaner, generalplaner, marktäktsplaner, situationsplaner, mätning och kartläggning, köpebrev, lagfarter, bygglov, fastighetsförmedling och -värdering – ja; ALLT inom markplanering och –förvaltning gör vi!

 

Köp / Sälja fastigheter