Om oss

bild1HN-Consult är ett företag som sedan starten 1989 fungerat inom samhällsplaneringsbranschen. Idag gör vi planer åt såväl kommuner som privata markägare och företag. Företaget leds av Clas-Göran Herrgård (DI) som har över 30 års erfarenhet av planläggning och även detaljplaners tekniska genomförande. Således uppfyller Clas-Göran de föreskrivna kompetenskraven som ställs på en planläggare enligt markanvändnings- och byggnadsförordningens § 3. Inom företaget arbetar i dagsläget fyra personer. Att företaget är litet ser vi som en fördel då alla anställda vet hur projekten framskrider. Detta ger beställaren en garanti ifall t.ex. en olycka ändrar på personalens omfattning. Å andra sidan håller vi på att bygga upp ett nätverk av specialkompetenser för att kunna ta i tu även med mer krävande uppdrag.

Clas-Göran Herrgård, VD